Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

mardyboom
1718 0a1a
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento
mardyboom
0036 a790
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaszydera szydera
mardyboom
3637 df8f
Reposted fromfoods foods
mardyboom
Masz do wyboru setki, może nawet tysiące słów. Użyj wszystkich, zanim powiesz komuś, że go kochasz. Bo od tej pory będzie cię miał jeśli nie w garści, to 
jak na dłoni. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromzenibyja zenibyja viaeternia eternia

June 27 2015

6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viatedibea tedibea
mardyboom
0679 1689
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
mardyboom
1071 70fc 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
mardyboom
6252 3f3c
Reposted fromtanieceleny tanieceleny viastrangeee strangeee
mardyboom
4074 3893
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamoai moai
mardyboom

ipuchan:

Paolo Sebastian, F/W 2015

THE BALLERINA ONE

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaszydera szydera
5444 6785 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaszydera szydera
3931 da92 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaszydera szydera
mardyboom
9633 5818
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatedibea tedibea

June 23 2015

mardyboom
Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.
— Haruki Murakami
mardyboom
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaBloodMoon BloodMoon
mardyboom
0103 6aa2 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaBloodMoon BloodMoon
mardyboom
1688 2863
Reposted fromfriends friends viaarrependimento arrependimento
mardyboom
3582 d654
Reposted fromryfik ryfik viamisterpeter misterpeter
mardyboom
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viaszydera szydera
mardyboom
7284 4d00 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl