Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

mardyboom
Inf1nity | via facebook
Reposted fromweightless weightless viastrangeee strangeee
mardyboom
Reposted fromlaluna laluna viastrangeee strangeee
mardyboom
8266 0eae
Reposted fromrol rol viastrangeee strangeee
mardyboom
'Ty się weź nie przejmuj swoim tempem, jeszcze będzie normalnie, serio jeszcze będzie znowu pięknie'
— Biak x HWR
Reposted fromSalute Salute viatake-care take-care
mardyboom

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

June 21 2015

mardyboom
5328 e9ed 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaowcaa owcaa
mardyboom
mardyboom
0980 76db
Reposted fromcalifornia-love california-love viayouuung youuung
mardyboom
2730 bd68
Reposted fromlittlefool littlefool viafoods foods
0628 cb7c
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
mardyboom
6721 7f5a 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viaszydera szydera
mardyboom
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05
mardyboom
5415 959f

asherdashery:

doityourselfproject:

Apple pie with roses (x)

oH…

Reposted fromPoooly Poooly viaarrependimento arrependimento
mardyboom
9586 2661
Reposted fromfoods foods
mardyboom
I wanna go home i want a beer | quotes and movies
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
mardyboom
Facebook
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera

June 13 2015

mardyboom
3674 bc00 500
Reposted fromKazeKashi KazeKashi viairmelin irmelin
mardyboom
2641 9579 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablackandgold blackandgold
mardyboom
7841 bcec
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialittledarling littledarling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl