Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

mardyboom
6252 3f3c
Reposted fromtanieceleny tanieceleny viastrangeee strangeee
mardyboom
4074 3893
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamoai moai
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
mardyboom

ipuchan:

Paolo Sebastian, F/W 2015

THE BALLERINA ONE

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaszydera szydera
5444 6785 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaszydera szydera
3931 da92 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaszydera szydera
mardyboom
9633 5818
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatedibea tedibea

June 23 2015

mardyboom
Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.
— Haruki Murakami
mardyboom
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaBloodMoon BloodMoon
mardyboom
0103 6aa2 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaBloodMoon BloodMoon
mardyboom
1688 2863
Reposted fromfriends friends viaarrependimento arrependimento
mardyboom
3582 d654
Reposted fromryfik ryfik viamisterpeter misterpeter
mardyboom
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viaszydera szydera
mardyboom
7284 4d00 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaszydera szydera
mardyboom
Inf1nity | via facebook
Reposted fromweightless weightless viastrangeee strangeee
mardyboom
Reposted fromlaluna laluna viastrangeee strangeee
mardyboom
8266 0eae
Reposted fromrol rol viastrangeee strangeee
mardyboom
'Ty się weź nie przejmuj swoim tempem, jeszcze będzie normalnie, serio jeszcze będzie znowu pięknie'
— Biak x HWR
Reposted fromSalute Salute viatake-care take-care
mardyboom

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

June 21 2015

mardyboom
5328 e9ed 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaowcaa owcaa
mardyboom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...